koopwoning.eu

Sleutelverklaring

Een sleutelverklaring is een document dat wordt opgesteld bij de overdracht van een koopwoning. Het is een schriftelijke verklaring waarin de verkoper verklaart aan de koper dat alle sleutels van de woning, inclusief eventuele dubbele sets, zijn overgedragen. Deze sleutels geven de koper toegang tot de woning en eventuele bijgebouwen, zoals een garage of berging.

De sleutelverklaring is een belangrijk document, omdat het de feitelijke overdracht van het eigendom van de woning bevestigt. Op het moment dat de overdracht plaatsvindt, is het gebruikelijk dat de verkoper alle beschikbare sleutels aan de koper overhandigt. Dit omvat niet alleen de voordeursleutel, maar ook eventuele sleutels van andere toegangspunten, zoals binnendeuren of rolluiken.

Daarnaast kan een sleutelverklaring ook andere relevantie informatie bevatten, zoals code(s) van beveiligingssystemen, informatie over het vervangen van sloten na de overdracht, of andere specifieke details met betrekking tot de sleutels en toegang tot de woning.

De sleutelverklaring wordt vaak opgesteld door de verkoper en ondertekend door zowel de verkoper als de koper. Het is belangrijk dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van de sleutelverklaring voordat deze wordt ondertekend. Daarnaast is het raadzaam om ook de exacte hoeveelheid sleutels en eventuele bijzonderheden over de sleutels te vermelden, zoals het aantal sets en of er nog verloren sleutels zijn die mogelijk vervangen moeten worden.

Het is verstandig om de sleutelverklaring zorgvuldig te bewaren, bijvoorbeeld bij de overige documenten van de woning, omdat het kan dienen als bewijs bij eventuele conflicten of onduidelijkheden met betrekking tot de sleutels na de overdracht.

Kortom, een sleutelverklaring is een document dat de overdracht van de sleutels van de woning bevestigt en alle relevante informatie met betrekking tot de sleutels vastlegt. Het helpt zowel de koper als de verkoper om duidelijkheid te verschaffen over de toegang tot de woning en eventuele bijgebouwen.