koopwoning.eu

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan

Als vastgoedeigenaar is het van groot belang om een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Dit plan brengt namelijk de kosten voor het onderhoud van jouw pand in kaart, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Het MJOP biedt ook inzicht in wanneer welk onderhoud moet worden uitgevoerd, zodat je het onderhoud kan plannen en er rekening mee kan houden in de begroting. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over het opstellen van een MJOP.

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Een MJOP is een plan waarin een overzicht wordt gegeven van de onderhoudskosten voor een vastgoedobject over een periode van meerdere jaren. Het plan geeft inzicht in de kosten voor onderhoudswerkzaamheden zoals reparaties, vervangingen en renovaties. Het MJOP wordt opgesteld door een bouwkundig ingenieur of een vastgoedspecialist. Het plan bevat een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en geeft inzicht in de kosten die daarmee gepaard gaan.

Waarom is een MJOP verschuldigd ?

Een MJOP is verschuldigd omdat de wet het verplicht stelt voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). In een VvE zijn de eigenaren van een appartementencomplex verenigd en gezamenlijk eigenaar van het pand en de bijbehorende grond. Een VvE is verplicht om een MJOP op te stellen en te volgen omdat het pand gezamenlijk eigendom is en er gezamenlijk onderhoud moet worden gepleegd. Het MJOP dient als basis voor de begroting en het plannen van het onderhoud.

Hoe maak je een MJOP ?

Een MJOP kan alleen worden opgesteld door een bouwkundig ingenieur of een vastgoedspecialist. Deze persoon inspecteert het pand en beoordeelt de staat van onderhoud van alle onderdelen van het pand, zoals het dak, de gevel, de installaties, en dergelijke. Op basis van de bevindingen wordt er een rapport opgesteld waarin de onderhoudswerkzaamheden worden beschreven en de kosten worden berekend.

Wat zijn de voordelen van een MJOP ?

– Het MJOP biedt een gedetailleerd overzicht van de te verwachten onderhoudskosten over een periode van meerdere jaren, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.
– Het MJOP geeft inzicht in wanneer welk onderhoud moet worden uitgevoerd, zodat het onderhoud kan worden ingepland en er rekening mee kan worden gehouden in de begroting.
– Het MJOP kan worden gebruikt om onderhoudswerkzaamheden aan te besteden zodat er concurrentie is en de beste prijs-kwaliteitverhouding kan worden bepaald.

Wat zijn de nadelen van een MJOP ?

– Het MJOP is een momentopname en kan worden aangepast door veranderingen in de toestand van het vastgoedobject of de geldende wet-en regelgeving.
– Het MJOP kan worden ervaren als een kostenpost doordat er op de korte termijn geen opbrengsten tegenover staan.

Wat gebeurt er als je geen MJOP hebt ?

Als vastgoedeigenaar of VvE is het verplicht een MJOP te hebben. Als je geen MJOP hebt of niet voldoet aan de eisen voor de uitvoering van het MJOP, kun je een boete krijgen of zelfs worden aangesproken op nalatigheid bij een calamiteit.

Hoe draagt een MJOP bij aan duurzaam vastgoedbeheer ?

Een MJOP draagt bij aan duurzaam vastgoedbeheer omdat het ervoor zorgt dat er alleen wordt geïnvesteerd in hetgeen wat noodzakelijk is en voorkomt dat het gehele pand wordt afgeschreven voor renovatie. Door middel van een MJOP wordt de focus gelegd op het onderhoud van het pand, wat zorgt voor een langere levensduur.

Wat is het verschil tussen een MJOP en een Bouwtechnische Keuring ?

Een Bouwtechnische Keuring (BTK) is een inspectie van de technische staat van een vastgoedobject en bepaalt of het pand bouwtechnisch in orde is. Een MJOP gaat verder en richt zich op het onderhoud van het pand over een langere periode en de daarmee gepaarde kosten.

Hoe vaak moet een MJOP worden opgesteld ?

De wet schrijft niet voor dat een MJOP regelmatig moet worden opgesteld, de frequentie is afhankelijk van de staat van onderhoud van het pand en de onderdelen ervan. Indien nodig kan er een aanpassing worden gedaan aan het MJOP.

Conclusie

Een MJOP is van groot belang voor vastgoedeigenaren. Het biedt inzicht in de kosten voor onderhoud van een vastgoedobject over een periode van meerdere jaren en geeft inzicht in wanneer welk onderhoud moet worden uitgevoerd, zodat het onderhoud kan worden ingepland en er rekening mee kan worden gehouden in de begroting. Het opstellen van een MJOP kan alleen worden gedaan door een bouwkundig ingenieur of een vastgoedspecialist.

Veelgestelde vragen

1. Wat is een MJOP?
2. Is het verplicht om een MJOP op te stellen ?
3. Wat gebeurt er als je geen MJOP hebt?
4. Wat zijn de voordelen van een MJOP?
Wat is het verschil tussen een MJOP en een bouwtechnische keuring?