koopwoning.eu

Gemeenschap Van Goederen

Gemeenschap Van Goederen

Gemeenschap van goederen is een wettelijk huwelijksgoederenregime dat in Nederland automatisch van toepassing is wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het houdt in dat alle bezittingen en schulden die beide partners tijdens het huwelijk verwerven, gezamenlijk eigendom worden. Dit geldt zowel voor de bezittingen en schulden die voor het huwelijk aanwezig waren als voor de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen.

In een gemeenschap van goederen zijn er geen individuele vermogens. Dit betekent dat zowel de echtgenoten als de geregistreerde partners gezamenlijk eigenaar zijn van alle goederen, ongeacht wie ze heeft verkregen. Hierdoor zijn beide partners voor de helft gerechtigd tot het gezamenlijke vermogen en zijn zij samen aansprakelijk voor de gezamenlijke schulden.

Het gezamenlijke vermogen omvat onder andere onroerende goederen, zoals een eigen woning, maar ook roerende goederen zoals voertuigen, bankrekeningen, meubels, sieraden en kunstwerken. Schulden die gezamenlijk worden aangegaan, zoals hypotheken, leningen of creditcardschulden, vallen ook onder de gemeenschap van goederen.

Bij een gemeenschap van goederen hebben echtgenoten en geregistreerde partners dezelfde rechten en plichten over het gezamenlijke vermogen. Zo kunnen zij beiden vrijelijk beschikken over het gemeenschappelijk vermogen, bijvoorbeeld door het verkopen van een woning of het aangaan van leningen. Daarnaast zijn zij samen aansprakelijk voor de schulden die onder de gemeenschap vallen, ongeacht wie de schuld is aangegaan.

Het delen van vermogen in een gemeenschap van goederen kan echter ook risico’s met zich meebrengen. In het geval van bijvoorbeeld een echtscheiding of overlijden, wordt het gemeenschappelijke vermogen verdeeld tussen beide partners of de achterblijvende partner. Dit betekent dat beide partners recht hebben op de helft van het vermogen, tenzij anders is bepaald in een testament of huwelijkse voorwaarden.

Het is belangrijk om te vermelden dat gemeenschap van goederen in Nederland niet automatisch geldt voor huwelijken of geregistreerd partnerschappen die voor 1 januari 2018 zijn gesloten. Voor deze huwelijken en partnerschappen geldt het zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen regime.

Al met al kan een gemeenschap van goederen het voordeel hebben dat beide partners volledig deelgenoot zijn van elkaars bezittingen en schulden, maar het brengt ook verantwoordelijkheden en mogelijke risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om de keuze voor een huwelijksgoederenregime zorgvuldig te overwegen en indien gewenst huwelijkse voorwaarden op te stellen die beter aansluiten bij de persoonlijke wensen en omstandigheden van de partners.