koopwoning.eu

Royementsclausule

Royementsclausule

Een royementsclausule is een voorwaarde die wordt opgenomen in een koopcontract voor een woning in Nederland. Deze clausule biedt bescherming aan de koper in het geval dat hij de aankoop van de woning moet annuleren vanwege het niet verkrijgen van een hypotheek.

Wanneer een koper een woning wil kopen, is hij meestal afhankelijk van een financiële instelling om een hypotheek te verkrijgen. Om er zeker van te zijn dat de koper in staat zal zijn om de benodigde financiën te verkrijgen, kan de koper een voorwaarde in het koopcontract laten opnemen waarin staat dat de koop alleen doorgaat als de koper de benodigde hypotheek kan verkrijgen.

Deze voorwaarde wordt aangeduid als een royementsclausule. Het woord “royement” verwijst naar het beëindigen, opzeggen of annuleren van een overeenkomst. Met andere woorden, als de koper de hypotheek niet kan krijgen, kan hij de koopovereenkomst annuleren en worden alle gemaakte afspraken ongedaan gemaakt.

Het is belangrijk op te merken dat de royementsclausule een opschortende voorwaarde creëert. Dit betekent dat de koopovereenkomst in principe bindend en juridisch geldig is, maar de daadwerkelijke overdracht van eigendom pas plaatsvindt nadat de koper een hypotheek heeft verkregen.

Om gebruik te kunnen maken van de royementsclausule, moet de koper wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meestal moet de koper aantonen dat hij serieuze inspanningen heeft geleverd om een hypotheek te krijgen, zoals het indienen van een aanvraag bij meerdere banken en het tonen van afwijzingen van deze banken. Het is belangrijk dat de koper deze inspanningen serieus neemt, omdat hij anders zijn beroep op de royementsclausule kan verliezen.

Als de koper de hypotheek niet kan krijgen en besluit om de koop te annuleren op basis van de royementsclausule, wordt de koopovereenkomst ontbonden. Dit betekent dat de koper niet langer verplicht is om het huis te kopen en geen boete of schadevergoeding hoeft te betalen aan de verkoper.

De verkoper heeft echter wel het recht om een vergoeding te vragen voor de kosten die hij heeft gemaakt tijdens het verkoopproces, zoals de kosten voor het opstellen van het koopcontract en eventuele advertenties. Deze vergoeding wordt meestal opgenomen in de koopovereenkomst zelf en kan variëren afhankelijk van de afspraken tussen de koper en verkoper.

Kortom, een royementsclausule biedt bescherming aan de koper in het geval dat hij de woning niet kan kopen vanwege het niet verkrijgen van een hypotheek. Het stelt de koper in staat om de koopovereenkomst te annuleren en alle gemaakte afspraken ongedaan te maken, zonder dat hij boetes of schadevergoeding hoeft te betalen. Het is echter belangrijk voor de koper om te voldoen aan bepaalde voorwaarden en serieuze inspanningen te leveren om een hypotheek te verkrijgen, om aanspraak te kunnen maken op de royementsclausule.