koopwoning.eu

Passeren

Passeren

Passeren, ook wel bekend als de notariële overdracht, is het formele moment waarop de eigendom van een woning daadwerkelijk overgaat van de verkoper naar de koper. Dit is een essentiële stap in het proces van het kopen of verkopen van een huis in Nederland.

Het passeren vindt meestal plaats bij de notaris. De notaris zorgt ervoor dat alle juridische zaken rondom de overdracht correct worden afgehandeld en dat de belangen van zowel de koper als de verkoper worden beschermd. Het passeren is een complexe procedure die verschillende stappen omvat.

Voorafgaand aan het passeren dient de notaris een concept-transportakte op te stellen. Dit is een juridisch document waarin alle relevante informatie met betrekking tot de overdracht van de woning staat vermeld. Deze akte bevat onder andere de naam en persoonlijke gegevens van de koper en verkoper, de beschrijving van het onroerend goed, de koopprijs en de datum van overdracht.

Op de dag van het passeren komen de koper, verkoper en hun eventuele makelaars bijeen op het kantoor van de notaris. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht zal de notaris de identiteit van beide partijen controleren en de hypotheekakte en transportakte voorlezen. Als alles correct is, worden de documenten door alle partijen ondertekend.

Na het passeren zal de notaris ervoor zorgen dat de transportakte wordt ingeschreven in het Kadaster, het officiële register van onroerend goed in Nederland. Dit is een belangrijke stap, omdat het de nieuwe eigenaar juridisch beschermt en ervoor zorgt dat de woning niet opnieuw kan worden verkocht zonder zijn of haar medeweten.

Het passeren gaat vaak gepaard met het betalen van de koopsom. De koper dient het geldbedrag over te maken naar de rekening van de notaris, die vervolgens zorgdraagt voor de betaling aan de verkoper. Ook eventuele openstaande hypotheken worden tijdens het passeren afgelost.

Het passeren markeert het einde van het koopproces en het begin van het bezitten van een nieuwe woning. Zodra het passeren heeft plaatsgevonden, is de koper officieel de eigenaar van het huis en is de verkoper niet langer verantwoordelijk voor het pand.

Het is belangrijk voor zowel kopers als verkopers om goed geïnformeerd te zijn over het passeren en de bijbehorende juridische aspecten. Het inschakelen van een ervaren makelaar en notaris is van groot belang om ervoor te zorgen dat het passeren soepel en zonder complicaties verloopt.