koopwoning.eu

Nationale Hypotheek Garantie – Nhg

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling in Nederland die bedoeld is om huizenkopers extra zekerheid te bieden bij het afsluiten van een hypotheek. NHG is een garantie die wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De NHG biedt bescherming aan zowel de huizenkoper als de geldverstrekker. Voor de huizenkoper betekent dit dat bij gedwongen verkoop van de woning, wanneer de opbrengst niet voldoende is om de hypotheek af te lossen, de restschuld wordt kwijtgescholden door de NHG. Dit betekent dat de huizenkoper niet blijft zitten met een restschuld waar hij of zij financieel verantwoordelijk voor is. Dit geeft huizenkopers extra zekerheid en kan de drempel om een woning te kopen verlagen.

Voor de geldverstrekker biedt de NHG garantie tegen eventuele betalingsproblemen of achterstanden in de hypotheekaflossing. Mocht de huizenkoper niet meer aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen, dan wordt de betalingsachterstand in eerste instantie opgevangen door het WEW. Dit geeft de geldverstrekker meer zekerheid dat zij het geleende bedrag zullen terugkrijgen, waardoor zij hypotheken met een lagere rente kunnen aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor NHG moeten bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan het vastgestelde maximum NHG-bedrag, welke jaarlijks wordt vastgesteld. Daarnaast moet de hypotheekaanvraag voldoen aan de normen van verantwoord lenen, zoals een maximale hypotheekhoogte ten opzichte van het inkomen. Ook moet de woning zelf in goede staat zijn en als hoofdverblijf dienen.

De NHG biedt niet alleen voordelen voor huizenkopers en geldverstrekkers, maar ook voor de hypotheekmarkt als geheel. Doordat de NHG garant staat voor verantwoorde leningen, stimuleert het een stabiele en evenwichtige huizenmarkt. Dit draagt bij aan het vertrouwen van zowel huizenkopers als geldverstrekkers, wat weer kan leiden tot meer woningverkopen en een gezonde hypotheekmarkt.

Al met al is de Nationale Hypotheek Garantie een waardevol instrument dat huizenkopers en geldverstrekkers beschermt tegen financiële risico’s en bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare huizenmarkt in Nederland.